8 citate biblice profunde care îți pot schimba viziunea despre lume

Din toate timpurile, biblia a fost cea mai citită carte din lume. Aceste rânduri sfinte au impact uluitor asupra noastră. Chiar dacă le-ai mai auzit undeva, ele au capacitatea să se integreze profund în viața ta, să te depășească, să te deconstruiască fir cu fir.

citate biblice

11 citate biblice puternice care îți pot bulversa viața:

Despre dragoste

Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.      Sfântul Apostol Pavel; 3 – 67

2.În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgoneste frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” 1 Ioan 4:18-19

3.”Acum însă şi voi pe toate să le lepădaţi: mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul neruşinat din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, de vreme ce v’aţi dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui, şi v’aţi îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul Celui ce l-a zidit.” Sfântul Apostol Pavel; 3 – 67

4.Dar vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă jigesc și vă persecută.

5.Întreabă și răspunde, caută și găsește. Bate și ușa se va deschide în fața ta. Cine întreabă și caută va găsi; cel ce caută necontenit va găsi întotdeauna; și se va deschide ușa celui care bate.

6.”Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră.” Sfântul Ioan Botezătorul; 5 – 30

7.Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea.

Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri. Domnul Iisus Hristos

You Might Also Like