Cum stimulăm dezvoltarea imaginației și a creativității

Ce este imaginația și creativitatea și cum le putem dezvolta? 

Mult timp imaginația nu a fost cercetată ca proces cognitiv. În urma unor polemici îndelungate între savanți despre rolul ei ca fenomen psihic, imaginația a fost inclusă în categoria proceselor cognitive complexe ca proces independent. Imaginația este un proces cognitiv de reprezentare a realității în imagini noi în plan cognitv sau afectiv ce sunt mai utile și originale. Ce înseamnă asta? Deci, cu cât e mai larg cercul de cunoaștere despre lume și viață, cu atât imaginația este mai bogată. Memoria ne face prizonieri ai trecutului, iar imaginația explorează viitorul. Imaginația transformă, schimbă semnificația amintirilor.

Dar ce este creativitatea? Creativitatea este dispoziția omului de a crea și inventa lucruri noi. În procesul creativ se include atât intelectul, cât și sfera emoțional-volitivă. Funcția esențială a creativității o constituie imaginația și gândirea divergentă. Rolul creativității în viața omului este foarte important și este necesar să dezvoltăm imaginația și creativitatea atât în rândul copiilor, cât și adulților.

Pentru dezvoltarea creativității este necesar, în primul rând, să fie înlăturate blocajele sociale emotive. Aceasta înseamnă a înlătura conformismul din educația tinerei generații, a accepta și susține ideile originale și neobișnuite elaborate de către orice persoană. Stimularea și susținerea fanteziei copiilor presupune o abatere de la standartizare a procesului educațional.

Blocajele afective și cele creative țin mai mult de insuflarea din fragedă copilărie a fricii de a nu greși, de a nu te face de rușine. Aceste temeri inhibă pornirile firești ale omului, îl rețin de la expunerea liberă a părerii și de a accepta primul ceea ce este nou, deosebit.

Regula de aur este să nu vă fie frică de ideile inovative, să susțineți orice început personal sau al copiilor. Viața prinde culoare și energie. 

You Might Also Like